DIVADELNÁ SÁLA

PRENÁJOM PRIESTOROV MESTSKÉHO DIVADLA ACTORES ROŽŇAVA

CENNÍK / DIVADELNÁ SÁLA (bez služieb)

Príprava pred podujatím a po podujatí19,92 € /každá začatá hodina
Firmy, organizácie, spoločnosti, komerčné účely, súkromné prenájmy86,30 €  /prvá hodina
39,83 €  /každá ďalšia hodina
Školy (do 5 hodín) / platí len pre nekomerčné aktivity ZŠ v pôsobnosti mesta Rožňava66,39 €  /paušál + služby

Vo vykurovacom období je nutné uhradiť príplatok za kúrenie v sále 250€/akcia.

Služby

technik, uvádzači, šatniari, poplatky za toalety, obsluhujúci technický personál iné prevádzkové náklady, požiarny dozor, zabezpečenie technickej aparatúry a špeciálne technické ozvučenie

CENNÍK / SLUŽBY K PRENÁJMU PRIESTOROV MESTSKÉHO DIVADLA ACTORES

Uvádzači *2 osoby4 € hodina/osoba
Šatniari2 osoby4 € hodina/osoba
Požiarny dozor *1 osoba4 € hodina/osoba
Technici *2 osoby9,96 € hodina/osoba
Predpredaj lístkov2 až 5% z predaných vstupeniek

*povinné služby

Informácie na tel. čísle: 0905 560 526

 

sala2

 

> VÝLEPNÉ PLOCHY