Divadlo2020-09-10T07:17:22+02:00

HISTÓRIA

Profesionálne Mestské divadlo ACTORES Rožňava je príspevkovou neziskovou organizáciou mesta Rožňava. Popri hlavnej činnosti – manažovanie divadla a tvorby inscenácií – Actores zastrešuje rôzne kultúrne podujatia a pripravuje umelecké programy pre detského diváka a dospelé publikum. Doposiaľ vytvorilo vyše štyri desiatky inscenácií, ktoré boli prezentované nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Vo svojich inscenáciách prináša aktuálne témy, využíva nové postupy a formy divadelného jazyka, improvizáciu, scénický pohyb, akrobaciu a tanec. Oslovuje dospelého i detského diváka. Repertoár divadla tvoria aj autorské predstavenia a predstavenia bez slov.

Názov divadla ACTORES pochádza z latinského jazyka a jeho význam v preklade vyjadruje herca, obetavo oddaného svojej umeleckej práci, tvorbe, divadlu, publiku. ACTORES vzniklo v septembri roku 1994, keď herci prešovských a košických divadiel (absolventi umeleckých škôl) pociťovali potrebu založiť komorný súbor s cieľom plnohodnotnej experimentálnej tvorivosti podľa vzoru svetoznámeho poľského divadla S. I. Witkiewicza nachádzajúceho sa v malom mestečku Zakopane. Toto divadlo ukázalo, že dobré profesionálne divadelné súbory nemusia zákonite sídliť len vo veľkých mestách.

Počas svojej histórie sa ACTORES na Slovensku zaradilo do divadelnej obce, prezentovalo svoje autorské predstavenia v zahraničí na rôznych medzinárodných festivaloch a získalo niekoľko ocenení. Medzi nimi: Cenu za najlepšiu medzinárodnú produkciu, ocenenie za najlepšiu réžiu a hereckú cenu zahraničnej divadelnej kritiky za najoriginálnejšie herecké výkony.

Okrem divadelnej činnosti, členovia divadla pripravujú rôzne kultúrne a umelecké podujatia nevynímajúc medzinárodné prehliadky, charitatívne akcie, výchovné koncerty a tanečné vystúpenia pre školy… ACTORES je organizátorom dvoch medzinárodných podujatí – medzinárodného džezového festivalu GemerJazzFest, ktorého sa napríklad už zúčastnili hudobníci zo Slovenska, krajín V4 a USA. Druhým významným podujatím je septembrový medzinárodný festival alternatívnych divadiel TEMPUS ART. Jeho existencia je však neistá. Svojou činnosťou divadlo zviditeľňuje mesto, krajinu a vlastnú organizáciu. Zároveň zvyšuje kvalitu života nielen miestnej komunity

Prezentácia divadla v zahraničí:

 • 2014: EUROPA FEST, Medzinárodný festival, Berlín, Nemecko (Sally a Max)
 • 2012: DIAF, Medzinárodný festival umenia, New Delhi, INDIA (THE FAMILY)
 • 2012: International Festival of Short Play Theatre, Oradea, Rumunsko (THE FAMILY)
 • 2009: Medzinárodný divadelný festival CRASH, Klodzko, Poľsko (STRETNÚŤ…)
 • 2006: I. Medzinárodný festival “The Neighbours” (Susedia), Lublin, Poľsko
 • 2005: XVII. Medzinárodný festivale experimentálnych divadiel, Káhira, Egypt (PLOT)
 • 2003: XIV. Medzinárodný festival divadiel sveta, Puerto Montt, Chile (ANIMUS) + turné po Chile
 • 2003: Slovensko – Nemecký festival, Kolín, Nemecko (ŠUFLIKÁRI)
 • 2003: v divadle SALONG, Tallin, Estónsko (ŠUFLIKÁRI)
 • 2003: v divadle SKATUVE Riga, Lotyšsko (ŠUFLIKÁRI)
 • 2001: Medzinárodný divadelný festival “Na hranici”, Český Tešín, Česká republika (PLOT)
 • 2001: Interkontinentálny festival svetových kultúr, Cd. Victoria, Tamaulipas, MEXIKO (ANIMUS)
 • 1999: PRAŽSKE QUADRIENNALE ’99, Praha, Česká republika uvedenie predstavenia ANIMUS na výstave scénografie a divadelnej architektúry
 • 1998: FIESTA ’98 – International theatre festival, Caracas, Venezuela
  /Veľká cena diváka “PLOT”/
 • 1998: LITF’98 – Liverpool international theatre festival, Liverpool, Nova Scotia, Kanada
  /cena za najlepšiu medzinárodnú produkciu “PLOT”, cena za najlepšiu réžiu, cena kritiky za herecké výkony/
 • 1997: Prázdniny v Telči, Česká republika
 • 1995: Festival FABULEUS ’95 – international theater festival voor jongeren, Leuven, Belgicko

Wiki: Divadlo Actores

> ĽUDIA