DIVADELNÁ SÁLA

PRENÁJOM PRIESTOROV MESTSKÉHO DIVADLA ACTORES ROŽŇAVA

CENNÍK / DIVADELNÁ SÁLA (bez služieb):

Príprava pred podujatím a po podujatí19,92 € /každá začatá hodina
Firmy, organizácie, spoločnosti,
komerčné účely, súkromné prenájmy
86,30 € /prvá hodina každého predstavenia
39,83 € /každá ďalšia začatá hodina predstavenia
Školy (do 5 hodín) / platí len pre nekomerčné
aktivity ZŠ v pôsobnosti mesta Rožňava
66,39 €  /paušál + služby

Vo vykurovacom období je nutné uhradiť príplatok za kúrenie v sále – 250€ / akcia.

Služby:
technik, uvádzači, šatniari, poplatky za toalety, obsluhujúci technický personál iné prevádzkové náklady, požiarny dozor, zabezpečenie technickej aparatúry a špeciálne technické ozvučenie

CENNÍK / SLUŽBY K PRENÁJMU PRIESTOROV MESTSKÉHO DIVADLA ACTORES:

Uvádzači *2 osoby2,99 € hodina/osoba
Šatniari2 osoby2,99 € hodina/osoba
Požiarny dozor *1 osoba2,99 € hodina/osoba
Technici *2 osoby9,96 € hodina/osoba
Predpredaj lístkov2 až 5% z predaných vstupeniek
*povinné služby
 Informácie na tel. čísle: 0905 560 526

 

 

 

 

 

 

 

 

sala2